Igrice
portal kreativnih edukativnih igrica

O nama


Udruženje građana ARTRUST je nevladina organizacija koja se godinama bavi kreativnom edukacije dece kroz muziku, igru, radionice i igrice. Dugogodišnje iskustvo protkano izdavaštvom slikovnica, produciranjem dečijeg filma, realizacijom kreativnih radionica i dečijih koncerata, saradnja sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama širom Srbije, dovelo nas je do sajta IGRAONA, na kojoj možete naći bezbroj zanimljivosti, igre, učenja i novih informacija vezano za naše aktivnosti, kao što su radionice, koncerti i muzičko zabavište. Nаše аktivnosti vezаne zа web ekološku edukаciju mlаdih i dece počelа je 2013. godine projektom Zvuk pticа. U projekаt su bile uključene аktivnosti kаo što su prvа srpskа onlаjn ornitološkа bаzа zvukovа pticа, stručne rаdionice, Ornithološki dečiji letnji kаmp, ekološko kreаtivne rаdionice zа decu, okrugli sto vezаn zа prаvnu regulаtivu zаštite pticа po uzoru nа EU prаvilnike, konceri, onlаjn peticijа, jаko medijsko prisustvа i novi modeli obrаzovаnjа mlаdih.Svi nаši progrаmi su dvojezični, nа srpskom i mаđаrskom, jeziku društvene sredine. www.zvukptica.rs

Nа ovom edukаtivnom sаjtu www.igraona.edu.rs prisutni su rаzličiti modeli interаktivnog učenjа; kviz, memorijske igre, crteži, zvučni igre, mozgаlice, testovi i tekstovi o raznim temama vezanih za muziku, umetnost i Prirodu. Ovim modernizovаnim nаčinom obrаzovаnjа želimo dа unаpredimo i poboljšаmo metodologiju, uvedemo inovаntnost i interаktivno učešće dece u svakodnevnom učenju i igranju. Vođeni dosаdаšnjim iskustvom, nаš projektni tim želi dа proširi interаktivni web portаl sа novim igrаmа, širim temаmа, koje če omogućiti poboljšаnje obrаzovnog sistemа i ne formаlnog obrаzovаnjа kroz kreativnost, u celoj Srbiji. Želimo dа decа i mlаdi koriste ovаj obrаzovni sаjt u učionici i kod kuće.

Mjuziklaža


mjuziklaza

Kreativna reciklaža je kreativna radionica za decu, koji ima za glavni cilj buđenje ekološke svesti kod podmladka, edukaciju o reciklaži i ponovnom korišćenju otpadnih sirovina, razvoj stvaralačkog duha i masovnu popularizaciju reciklaže u kontekstu sačuvanja životne sredine kroz radionice i muzičke koncerte za decu. Radionica je prilagođena deci za uzrast od 6-13 godina. Tokom radionice deca kroz druženje, predavanje o reciklaži, slušanje muzike, prezentaciju o izgradnji instrumenata izrađuju svoje vlastite instrumente od otpadnih i recikliranih materijala.

mjuziklaza

Uz pomoć pedagoga i muzičara deca uče da sviraju na tim instrumentima te na kraju radionice izvode kratak koncert . Instrumenti se prave isključivo od smeća, odnosno otpadnih materijala podobnih za reciklažu (plastičnce, staklene i kartonske ambalaže, elektronski otpad i smeće sa kojim se domaćinstvo svakodnevno susreće). Tehnikom i idejama koje ovde dobiju i savladaju, mogu se koristiti kod kuće i u školi u cilju daljnjeg razvijanja dečije kreativnosti kroz dublju ekološku svest. Mjuziklažae je obrazovno-zabavna dečija TV emisija, koja kroz maštoviti priču, izmišljene eko heroje Đubrivoja i Đubrilu i kreativost ,obrazuje decu iz oblasti recikliraže svakodnevne ambalaže i zaštite čovekove sredine, a ujedno i afirmiše na dečije stvaralaštvo.

SLIKOVNICA MJUZIKLAŽA

mjuziklaza

Udruženje građana “Arturst” već godinama uspešno i vredno širi i popularizuje reciklažu i zaštitiu životne sredine kroz različite edukativno umetničke projekte kod najmlađih. Realizovali smo bezbroj kreativnih radionca, muzičkih koncerata, dečijih smotri, učestvovali na festivalima, snimili dečiju emisiju, promovišući vruće teme i glavne probleme u Srbiji vezane za kulturu reciklaže. Kao nastavak niza uspešnih projekata, 2012. je izdata slikovnica Mjuziklaža Slikovnica „Mjuziklaža“ je knjiga namenjena uzrastu od 5-12 godina, puna ilustracija i fotografija, muzičkih zapisa i recepata kako napraviti svoj instrument od već korišćenih ambalaža i otpada za reciklažu. Ima oko dvadesetak instrumenata, na 32 stranice, na ćirilici ili latinici, sa fotografijama i slikama korak po korak, recept, ritmički patern ili melodija koja može da se svira na određenom instrumentu. Prave se razne udaraljke, gudački, duvački i neki potpuno novi instrmenti od različitih materijala za reciklažu ( plastika, aluminijum, staklo, papir, metal, guma i sl.) Takođe sardži kolumnu “Đubromatika “, koja sadrži matematičke zadatke vezane za reciklažu i razvrstavanje otpada, „Kutak za đubro trenutak“- sa dogodovštinama Đubrivoja i Đubrile, vezanih za termine reciklaže i ekološko angažovane muzike. Na osnovu informacija, sama deca, vaspitači, učitelji i nastavnici kasnije samostalno mogu sprovoditi ovu vrstu radionica, a slikovnicu koristiti kao didaktički materijal u svakodnevnoj nastavi i igri.

Izdavač: UG Artrust

Autori: Jasna Jovićević, Bojan Ivković

Ilustracija: Goran Novakov

Zvuk ptica

KREATIVNO EKOLOŠKE RADIONICE


Tri subotičke ekološko angažovane partnerske nevladine organizacije iz potpuno različitih domena delovanja i prakse, već drugu sezonu sarađuju na projektu „Zvuk ptica“; vodeća organizacija Udruženje građana „Artrust“, Udruženje ljubitelja prirode „Riparia“ i Udruženje građana-kooperativa „AŠC“. Od onda se ovom „pokretu“ pridružilo još 50 organizacija civilnog društva u novoosnovanu Koaliciju NVO za zaštitu ptica Srbije, sa željom da ostvare zajedničke ciljeve. „Zvuk ptica“ je javna kampanja za zaštitu ptica jezera Palić i Ludaš. Javna kampanja „Zvuk ptica“ podržava i pomaže napore civilnog sektora i ljubitelja prirode da se obustavi lov na grlice i prepelice u Republici Srbiji, zbog smanjivanja brojnosti populacija ove dve vrste, odnosno promenu člana iz pravilnika lovostajem zaštićenih vrsta divljači ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) po uzoru na EU zakonodavstvo. Projekat je poligon za edukaciju, savremeni umetnički izraz, pravnu inicijativu, umrežavanje i dijalog civilnog i vladinog sektora, medijsku kampanju i razvoj održivog rešenja u zaštiti ptica jezera Palić i Ludaš. Posebnu pažnja pridaje se popularizaciji zaštite ptica i podizanju ekološke svesti kod najmlađih, kroz originalne kreativne muzičke radionice, online portal za edukaciju, interaktivne android ekološke aplikacije, inovantne metodologije neformalnog obrazovanja. Kao nastavak prošlogodišnjih edukativnih aktivnosti, ove jeseni je u Subotici održan serijal sa novim i svežim programom. U kreativnim radionicama su učestvovale srednje i predškolske grupe dece, koja su kroz rad sa umetnicima, edukatorima i animatorima učili o vrstama, karakteristikama, ishrani, zaštiti i posmatranju ptica. Korišteno je stvaralaštvu kao najprijemčiviji i najkreativniji metod učenja kod dece. Kroz inovacije u neformalnoj edukaciji, deca su sa interesovanjem interaktivno učestvovala, učila, igrala se i stvarala. Radionice su sadržale muzički, likovni i ekološki program. Na svakoj radionici učesnici su sami pravili razne figurice, suvenire i crteže na temu ptica, napisali tekst i muziku za ptice- „Ptičja himna“, koju su uvežbavali, i snimili mali video spot. Koristili su desetak tableta, na kojima su android aplikacije, koje sadrže različite zvukove ptica, fotografije i opis vrsta. Kroz igru su interaktivno jedan sa drugim komponovali pesme sa tim zvucima, i učili o vrstama. Odziv na naše radionice je uvek velik, jer nudimo sadržajni kreativni program, koji decu vodi igrom do novih znanja, podiže ekološku svest i uči ih da je lepota i umetnost u Prorodi i svuda oko nas. Posetite našu stranicu projekta
www.zvukptica.rs

muzička sekcija


mjuziklaza

Nakon osmogodišnjeg iskustva u kreativnom pedagoškom radu sa decom, Udruženje građana Artrust započinje novu etapu. Hiljade dece je prošlo kroz kreativne radionice Mjuziklaža i Zvuk ptica. Deca su kroz igru učila, stvarala, pevala, svirala, pravili instrumente, slušali muziku u zvuku ptica, komponovali i plesali širom Srbije. Obogaćeni didaktičkim materijalima i modelima edukacije, nastavljamo na jedan drugačiji način. Otvaramo Muzičko zabavište u Subotici, gde će deca kroz igru i kreativan rad, imati prilike da zavole muziku i osete pesmu u sebi. Plan i program koji pravimo, prilagođen je predškolskom uzrastu dece, koju privlači muzika, zvuk oko sebe, kreativnost i stvaralaštvo kroz igru. Muzičko zabavište vode diplomirani pedagozi i profesionalni muzičari, sa dugogodišnjom umetničkom i pedagoškom karijerom. Muzičko zabavište će se odvijati 2 puta nedeljno po sat vremena. Naš program ćete upoznati kroz promotivne letnje programe u Subotici, a od septembra 2015. počinjemo sa radom. Pratite novosti na našem sajtu.
Sve vas srdačno očekujemo.

Galerija


Muzičko ornitološke radionice na Jazzik festivalu

Ornitološko muzičke radionice tokom ekološkog kampa

Muzičko ornitološka radionica na Summer3p-u

Edukativne radionice u prirodi

Mjuziklaža

Kontaktirajte nas


Kontakt informacije


kontakt osoba

Jasna Jovićević

email

jasna@artrust.org.rs

email

info@igraona.edu.rs

telefon

+381638398210